Elev noterer

PÅBYGG

Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram er et studie som gir mulighet for å søke seg inn på de fleste universiteter og høyskoler. Søkere må ha ungdomsrett for å kunne benytte seg av tilbudet. Tilbudet gjelder for dem som har tatt 2-årig yrkesskole, og/eller fullført sin læretid eller har tatt fagbrev.

KV tilbyr Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette studietilbudet er for elever som ønsker å oppnå generell studiekompetanse.

Studietilbudet er for elever som har:

 • fullført 2 år på yrkesfag

 • Oppnådd yrkeskompetanse med fag og svennebrev

 • Oppnådd yrkeskompetanse uten fag og svennebrev

Hva gjør oss annerledes?

Om du har tatt et yrkesfag eller har et fagbrev og ønsker å studere, da er påbygg linjen hos oss noe for deg. Vi ønsker å gi deg det du behøver for å kunne gå videre med dine studier.

 

Vi tilbyr små klasser og trygge omgivelser, der du blir sett og får god oppfølging og veiledning gjennom året. Undervisningen holder høy faglig kvalitet.

 

Du blir del av et kreativt miljø hvor du har ulike valgmuligheter til å delta i musikalske aktiviteter, som for eksempel huskonserter og forestillinger.

 

Det kan også være muligheter for å ta programfag fra studiespesialisering, for eksempel Politikk og Menneskerettigheter, Media og Informasjonskunnskap og Sosialkunnskap.

 

Vi legger stor vekt på det sosiale og at du skal kunne trives på skolen. Blant annet arrangeres skoletur i løpet av året.

 • Samarbeide med elevene på musikk, dans og drama.

 • Daglige oppdateringer av undervisningsopplegg på itslearning.

 • Dyktige lærere som ser den enkelte elev.

 • Gratis utlån av bøker og undervisningsmateriell.

 • Tilrettelagt undervisning og jevnlig kontakt med PPT.

 • Leasing av Mac/PC hvis du ønsker det.

Hvilke fag får du?

Skjermbilde 2019-08-28 14.00.35.png
 • Faget Kristendomskunnskap er obligatorisk for alle elever på KV. Dette faget kan ikke søkes fritak fra. I Vg2 gjennomfører KV obligatorisk hjelpesendingstur til Romania. Denne turen er obligatorisk for alle elever og er en del av Kristendomskunnskapsfaget.

 • Elever som tidligere har fullført noen av fellesfagene, må erstatte disse timene med et programfag. Ta kontakt med skolen for å vite hvilke programfag som tilbys.