Sosialrådgivning

På KV har vi sosialrådgiver som er tilgjengelig et par dager i uka. Sosialrådgiveren på skolen har ansvar for alt som har med tilrettelegging og spesialundervisning, dersom du skulle ha behov for dette. Om du har papirer fra ungdomsskolen er det viktig at skolen får dette, slik at sosialrådgiveren kan sette seg inn i din opplæringssituasjon.


Sosialrådgiveren samarbeider tett både med faglærere og PPT-tjenesten for å ivareta elevenes behov. Sosialrådgiver har ansvar for å hjelpe elever og lærere med faglige tilrettelegginger der elever ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Du som elev kan også selv ta kontakt med sosialrådgiveren på skolen dersom du har faglige vansker du ønsker hjelp med eller skoledagen er tøff.

Sosialrådgiver kan hjelpe deg med følgende:

 • Rådgivning og veiledning i forhold til utdanningsvalg/karrierevalg/valgfag ved skolen.

 • Faglige utfordringer på skolen

 • Hjelp til formidling av kontakt med helsevesen/andre instanser

 • Faglig tilrettelegging 

 • Andre konkrete utfordringer knyttet til skolehverdagen.

Vi på skolen skal så godt vi kan legge til rette om det er spesielle utfordringer som gjør skolehverdagen krevende. Vi har tett dialog med PPT og kobler inn de for råd og løsninger dersom det er nødvendig. Vi vil minne om at skolen ikke kan ta ansvar for helsemessige utfordringer og diagnoser hvor helsevesenet er rett instans. Om du trenger hjelp til å kontakte helsevesen, kan rådgiver eller helsesøster hjelpe deg med dette.

Skjemaer til bruk i forhold til sosialrådgivertjenesten
Søknad om særlig tilrettelegging: Skjema

Ta gjerne kontakt:
Hilmar Kristoffersen
Rådgiver, Hilmar@kv.vgs.no

 

Helsetjenesten

Helsetjenesten ved skolen

Hva kan helsesøster hjelpe med?

 • Psykisk helse

 • Fysisk helse

 • Prevensjon (veiledning og resepter)

 • Graviditet (test og veiledning)

 • Klamydiatest

 • Kosthold

 • Røyking/snus

 • Rus

 • Sorg

 • Andre utfordringer i livet ditt

Vi har kontor 2 etasje i personalbygget. Inn sidedøren, opp trappen og første dør til høyre.

 

ÅPNINGSTIDER:

Mandager og tirsdager  09.15 – 15.00

«Drop in» eller timebestilling.

Vi har nært samarbeid med lege, psykolog, fysioterapeut og andre i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Det betyr at det du sier ikke kommer videre med mindre du har gitt tillatelse til det.

Du får ikke registrert fravær når du oppsøker skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten er gratis.

Hjertelig velkommen!

 

Hilsen

Thea Hovland

Kontaktinfo

Thea Hovland (Sykepleier)

Mobilnr: 982 94 324

Mail: thea.hovland@vennesla.kommune.no

Vigeland Brugs veg 3

4708 Vennesla

Skolen eies av Normisjon Region Agder og Filadelfia Vennesla.

 • 200x200 iskole4
 • Skjermbilde 2019-08-15 14.16.08