top of page

Årshjul 2021/2022

Forandringer på dato kan forekomme, for nyeste versjon og endringer sjekk Itslearning

16 august: Elevhjemmet åpner

19 august: Åpningsfest med fest, konsert og foreldremøte

20 august: Første ordinære undervisningsdag

4 oktober – 8 oktober: Høstferie

22 oktober: Sørlandsk lærerstevne, elevene har fri.
30 oktober: Foreldreforestilling

 

21 desember: Siste skoledag før jul

22 desember – 31 desember: Juleferie

 

4 januar: Første skoledag etter juleferien.

 

18 februar: Siste skoledag før vinterferie

21-25 februar: Vinterferie

11 april-18 april: Påskeferie.

19 april: Planleggingsdag for lærere

20 april: Første skoledag etter påskeferien.

17 mai: Grunnlovsdag

26 mai: Kristi himmelfartsdag

27 mai: Inneklemt dag (FRI)

6 juni: 2 pinsedag

13 juni - 17 juni: Siste ordinære undervisningsdag Vg3 (Usikker dato)

13 juni - 17 juni: siste ordinære undervisningsdag Vg1 og vg2 (Usikker dato)

13 juni - 17 juni: Avslutning klassevis og Innlevering av bøker. (Usikker dato)

18 juni: Avsluttningsfest for VG3

20 juni: Bli kjent dag for nye elever (Plenkonsert)

22 juni: Siste skoledag.

bottom of page