Årshjul 2020/2021

Forandringer på dato kan forekomme, for nyeste versjon og endringer sjekk Itslearning

16 august: Elevhjemmet åpner

17 august: Åpningsfest med fest, konsert og foreldremøte

19 august: Første ordinære undervisningsdag

30 september – 4 oktober: Høstferie

18 oktober: Sørlandsk lærerstevne, elevene har fri.
21 november: Høstforestilling

.

19 desember: Juleavslutning

 

20 desember – 5 januar: Juleferie

 

4 januar: Første skoledag etter juleferien.

12 januar: Siste undervisning i 1 semester.

13 januar: Første undervisningsdag i 2 semester.

 

19 februar: Siste skoledag før vinterferie

22-26 februar: Vinterferie

29 mars-5 april: Påskeferie.

 

1 mai: Arbeidernes dag

13 mai: Kristi himmelfartsdag

17 mai: Grunnlovsdag

24 mai: 2 pinsedag

28 mai: Siste ordinære undervisningsdag vg3

1 juni.

4 juni: siste ordinære undervisningsdag Vg1 og vg2

18 juni: Avslutning klassevis og Innlevering av bøker.

 

14-15: juni Planleggingsdag for lærere

16 juni: Avsluttningsfest for VG3

17 juni: bli kjent dag for nye elever

18 juni: Siste skoledag.