Dette er beslutningen om eksamen våren 2021

* Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
* Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
* Lokalt gitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
* Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
* Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
* Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.
* Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.

www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-avlyser-skriftlig-eksamen-men-gjennomforer-muntlig-eksamen-for-avgangselevene/id2832039/

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021