AKTUELT

Vi har fortsatt ledige plasser!

Vi har fortsatt ledige plasser!

Tre år på KV, er tre år som vil gi deg opplevelser for livet!

SØK NÅ
https://vennesla.iskole.net/soker/faces/login

Ledig stilling - Miljøarbeider

Ledig stilling - Miljøarbeider

Ettåring: Miljøarbeider hos Kristen VGS Vennesla (KV) på internatet

Vi er på utkikk etter deg som vil jobbe tett med ungdoms- og menighetsarbeid, er utadvendt, tar ansvar og liker å være kreativ. Hos oss får du medansvar for sosiale aktiviteter og de daglige rutinene etter skoletid. Du får jobbe i et team der vi har fokus på vekst og tett samarbeid.

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/555b22fc-e19a-426e-8619-34521bea3d7b

Gult smittevernsnivå

Gult smittevernsnivå

Uke 15 går vi over til gult smittevernsnivå. Det betyr at alle fag går som normalt og at skoleandakten og lunsjen igjen vil være i kantinen. Pass på at dere setter dere klassevis i kantinen.

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021

* Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
* Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
* Lokalt gitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
* Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
* Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
* Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22.
* Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.

www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-avlyser-skriftlig-eksamen-men-gjennomforer-muntlig-eksamen-for-avgangselevene/id2832039/